Eikedalen borettslag 2

Eikedalen borettslag

Eikedalen borettslag Fana

utskifting av kledning/ vindskier mm., klargjort for maling av hus, samt byttet vinduer og balkongdører. 2020

Andre referanser