Boligprosjekt Hillerhøyden 1.

18 leiligheter ferdigstilles snart!

Andre referanser